05.06.2020 - Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı

COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili tedbirler kapsamında ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerine yönelik alınan önlemler 19.03.2020 tarih E.71159 sayılı yazımızla bildirilmişti. 1 Haziran 2020 normalleşme süreci ile birlikte ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerine yönelik alınan önlemler yeniden değerlendirilmiş olup bu duruma ilişkin ekli resmi yazımız ekte yer almaktadır.

İlgililere önemle duyurulur.

 

Adı
Tarih
Doküman
ÜTT Eğitim Bilgilendirme Materyalleri
05.06.2020
PDF
Ürün Tanıtım Temsilcileri Tanıtım Faaliyetleri
05.06.2020
PDF