20.06.2022 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Sağlık beyanı kullanımına dair hazırlanan “Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Kılavuz Taslağı”  ve “Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Kılavuz Taslağı Eki”  ekte paylaşılmaktadır. Taslaklara ilişkin varsa görüşlerinizin tarafımızca değerlendirilmek üzere 01.08.2022 tarihi bitimine kadar, “Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Kılavuz Taslağı” ve “Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Kılavuz Taslağı Eki”-Görüş Tablosu” formatı ile  bdud.saglikbeyani@titck.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

 
İlgili taraflara saygıyla duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
SAĞLIK BEYANI KULLANIMI HAKKINDA KILAVUZ TASLAĞI.docx
20.06.2022
Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Kılavuz Taslağı Eki (Sağlık Beyanları Listesi).docx
20.06.2022
Görüş Değerlendirme Formu
20.06.2022