Akılcı İlaç Kullanımı Koordinasyon Birimi
E-reçete uygulamasının etkin ve sorunsuz bir şekilde devamı için  “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi”ne yeni ilaçların eklenmesi veya listede var olan bazı ilaçların aktif veya pasif duruma alınması işlemleri Kurumumuzca sürdürülmektedir.

Güncel “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi” her hafta Salı Günü 18:00’e kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi web sayfasında “Aktif Ürünler Listesi”; “Pasif Ürünler Listesi”; “Pasife Alınacak Ürünler Listesi”; “Listeye Yeni Eklenen Ürünler” “Değişiklik Yapılan Ürünler” şeklinde 5 sekme olacak şekilde Excel formatında yayımlanacaktır.

29.01.2013 Tarihli “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi” ektedir.

Listedeki ürünler ile ilgili yapılacak itirazlar resmi yazı ile Akılcı İlaç Kullanımı Birimi’ne yapılmalıdır.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi

 

Adı
Tarih
Doküman
Ekteki dosya
-