03.04.2023 - Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı

Strategic Advisory Group of Experts on In Vitro Diagnostics (SAGE IVD), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  Temel İn Vitro Tanı Cihazı Model Listesi (EDL) de dahil olmak üzere in vitro tanı cihazlarıyla (IVD'ler) ilgili küresel politika ve stratejiler konusunda DSÖ'nün danışma organıdır.  SAGE IVD üyesi olarak görev yapacak uzmanların seçilmesi için DSÖ tarafından 27 Mart 2023 tarihinde bir uzman çağrısı açılmış olup 27 Nisan 2023 tarihinde son bulacaktır.


SAGE IVD, in vitro tanı cihazı ile ilgili teknik bilgi ve deneyime sahip üyelerle multidisipliner olacak şekilde yaklaşık 15 kişi seçilebilecektir.


DSÖ, IVD uzmanlarının aşağıdaki alanlardaki ilgi beyanlarını beklemektedir:


·         Klinik laboratuvarda IVD'ler


·         Akademi (IVD'ler ve halk sağlığı)


·         Sağlık Bakanlığı, (IVD'ler veya tıbbi cihazlara ilişkin politika oluşturma)


·         Ulusal referans laboratuvarları veya ulusal eğitim veren kamu hastanelerindeki laboratuvarlar


·         IVD'lere erişimi destekleyen küresel halk sağlığı üzerine çalışan STK'lar


·         Ürün geliştirme, İnovasyon ve IVD'lerin Ar-Ge'si


·         Değerlendirme, validasyon, klinik araştırmalar, IVD'lerin düzenlenmesi


·         IVD'lerin seçimi, tedariki ve temini


·         IVD'ler için fiyatlandırma/geri ödeme


Söz konusu çağrıya ilişkin seçilme ve başvuru kriterleriyle ilgili olarak ayrıntılı bilgiye https://www.who.int/news-room/articles-detail/call-for-experts-strategic-advisory-group-of-experts-on-in-vitro-diagnostics-2023-(sage-ivd) linki üzerinden ulaşılabilecek olup ilgili husus Kamuoyunun bilgisine ve ilgili paydaşlara önemle duyurulur.