03.04.2023 - Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı

TCOKKA- “Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler 02 Nisan   2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

AB’nin güncel tıbbi cihaz mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında;  (AB) 2017/745 sayılı ve (AB) 2017/746 sayılı Tüzükleri belirli tıbbi cihazların ve in vitro tanı amaçlı tıbbi cihazların geçiş hükümleri bakımından tadil eden 15/3/2023 tarihli ve (AB) 2023/607 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne paralel olarak,  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve İn Vitro Tanı Amaçl Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde değişik yapılmıştır.  Bu bağlamda, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde öngörülen geçiş süresi belirli koşullara bağlı olarak kademeli olarak uzatılmıştır.


İlaveten Avrupa Komisyonunca yayımlanan “Tıbbi amaçlı olmayan belirli aktif ürün gruplarının yeniden sınıflandırılmasına ilişkin 1/12/2022 tarihli ve (AB) 2022/2347 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğüne paralel olarak Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde bahse konu sınıflandırma değişikliği yapılmıştır.


Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Adı
Tarih
Doküman
Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03.04.2023
PDF
İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03.04.2023
PDF