20.03.2023 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Cichorium intybus L. bitkisi tıbbi bitki listesine eklenerek yayımlanmıştır.