29.09.2023 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Polypodium vulgare L. bitkisi için hazırlanan tıbbi bitki monografının " Türkçe Adı", "İngilizce Adı", "Sinonimi", "Kullanılan Kısmı",  "Güvenlilikle İlgili Uyarılar" ve "Literatür" bölümleri güncel veriler doğrultusunda yeniden düzenlenerek  tıbbi bitki listesinde yayımlanmıştır.