01.06.2023 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

3/2/2023 tarih ve 32093 sayılı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin kısaltılmış başvuru hakkındaki hükümleri kapsamında geleneksel bitkisel tıbbi ürün ruhsat başvurusunda referans gösterilmek üzere Cynara cardunculus L. bitkisinin yapraklarına ait tıbbi bitki monografı EBS-ESY sisteminde “Tıbbi Bitki Monografları” bölümünde yayımlanmıştır.