03.02.2020 - Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı

Kurumumuzca tıbbi cihaz laboratuvar test ve analiz süreçlerinde görev alabilecek nitelikte personel eğitilmesi hedeflenmekte olup bu alana yönelik lisans üstü eğitim gören veya sektörde bu alanda çalışan kişilere (kontejan dahilinde) 26.02.2020 tarihinde "Tıbbi Cihaz Laboratuvar Test ve Analiz Süreçlerine Yönelik Eğitim Semineri" düzenlenecektir. İlgili mesleklerden katılımcıların laboratuvar@titck.gov.tr adresine, TC kimlik numarası, kurum/kuruluş, ad/soyad belirterek 14.02.2020 tarihine kadar başvurulması önemle duyurulur.