04.11.2020 - Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı

Kurumumuzca “Avrupa Birliği`nde yayınlanmış yeni Tıbbi Cihaz Tüzüklerinin uygulanmasında laboratuvar test ve analiz süreçlerinde aktif rol alabilecek nitelikteki personele eğitim verilmek suretiyle kalite kontrol süreçlerinin etkililiğinin artırılması sektörel sürekliliğin sağlanmasına destek olunması” amacı ile Lisans üstü eğitim görenler, ilgili Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışan kişiler için kontenjan dahilinde 26.11.2020 ve 27.11.2020 tarihlerinde online olarak "Tıbbi Cihaz Laboratuvar Test ve Analiz Süreçlerine Yönelik Eğitim Semineri" düzenlenecektir. İlgili mesleklerden katılımcılar tarafından; laboratuvar@titck.gov.tr adresine, TC kimlik numarası, kurum/kuruluş, ad/soyad belirterek 20.11.2020 tarihine kadar başvurulması önemle duyurulur.