09.05.2019 - Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmelik hükümlerinin tatbik edilmesinde karşılaşılan sorunlar ve güncel ihtiyaçların ortaya çıkması sebebi ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda  “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.

Ek’te; Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı,  Tüzük ve görüşlerin iletilmesinde kullanılacak form yer almaktadır.

İlgili Yönetmelik taslağı hakkında görüşlerinizi “Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak, 9/6/2019 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza yazı ile ve ayrıca sum@titck.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

 

EK:

1- Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı

2- Görüş Formu”

Adı
Tarih
Doküman
Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı
09.05.2019
PDF
Görüş Formu
09.05.2019
Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı
13.05.2019