27.04.2020 - Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanlığı

15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan ““Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetler Hakkında Kılavuz”  web tabanlı toplantılar  ile ilgili hükümler eklenmek suretiyle değiştirilmiştir. 

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz" 24.04.2020 tarihli ve E.1150 sayılı Makam Oluru yürürlüğe girmiş olup, “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetler Hakkında Kılavuz” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Satış, Reklam ve Tanıtım Birimi

Adı
Tarih
Doküman
Kılavuz metni
27.04.2020
PDF