20.10.2020 - Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanlığı

Adaylara posta ile gönderilen yeterlilik belgelerinin “www.turkiye.gov.tradresi Sağlık Bakanlığı e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler başlığındanalınması ile ilgili yapılan düzenleme nedeni ile Tıbbi Cihaz Satış, Reklam VeTanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuzda değişiklik yapılmasıihtiyacı hasıl olmuştur. Bu doğrultuda “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve TanıtımYönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” güncellenmiştir.”

 

Adayların Yeterlilik Belgesi alabilmesi için başvurularında izlenecek adımlar Kılavuzda yer almaktadır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.