17.02.2021 - Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılında insan vücuduna doğrudan temas eden tip-1 (el dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunlar vb.) ve tip-19 (sinek kovucular vb.) biyosidal ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır. 

Denetlenen tip-1 ve tip-19 biyosidal ürün sayısı:  297

Teknik düzenlemeye uygun ürün sayısı: 182

Ruhsatsız ürün sayısı: 49

Diğer teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 62

Toplam teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 111

Güvensiz ürün sayısı: 4

Teknik düzenlemeye aykırılık ve güvensizlik gerekçesi ile uygulanan toplam idari para cezası: 2.205.972 TL 

Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve incelemeler neticesinde sahte/kaçak/taklit olduğu belirlenen 18.906 adet ve 24.387 litre sahte/kaçak ürün güvensiz ürün kapsamına alınmış ve imha işlemi uygulanmıştır.