19.07.2019 - Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

Kurumumuza teslim edilmesi gereken fiziksel evrakın  başvuru e-takip numarası ile birlikte Kurumumuz Genel Evrak Birimine teslim edilmesi, söz konusu evrakın Genel Evrak Birimi personeli tarafından taranarak sisteme yüklenmesi ve başvurulara evrak numarası verilmesi gerekmektedir. Evrak içerisinde mükerrer ve yanlış  dosyaların bulunmasına sebebiyet verilmemesi için Kurumumuza teslim edilecek fiziksel evrakın EBS üzerinden başvuru esnasında firmalar tarafından taranıp sisteme yüklenmeden Kurumumuz Genel Evrak Birimine teslim edilmesi rica olunur.