20.03.2020 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

18.03.2020 tarih ve E.776 sayılı Makam Oluru ile Kişiye özgü alerjen ürünleri ile alerji tanısı için alerjenlerin deriye uygulaması şeklinde kullanılan deri testlerine yönelik işlemler ile ilgili gereklilikler ile ilgili doküman güncellenmiş olup, konuya ilişkin 17.01.2020 yayım tarihli,  29.01.2020 güncelleme tarihli duyuru metni geçerliliğini yitirmiştir. Bu ürünlere ilişkin başvuruların ekteki başvuru formu doğrultusunda İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Klinik Değerlendirme Birimi “Kişiye Özel Alerjen/Deri Prick Testi Başvuru Formu” başvuru doküman tipinden yapılması gerekmektedir. Başvuru formu ayrıca https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/ilac-ruhsatlandirma adresi formlar başlığı altında da yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Kişiye özgü alerjen başvuru formu.doc
20.03.2020
DOC
Kişiye özgü alerjenler.pdf
20.03.2020
PDF