10.03.2023 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

 Allergan İlaçları Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Botox Liyofilize Toz İçeren Flakon adlı ürünün C7560AC4 (SKT: 02/25) ve C7730C3 (SKT: 04/25) parti numaralıları ile ilgili olarak Kurumumuza ulaşan bildirimler nedeniyle gerekli değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar söz konusu partilere İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygulanmış olup, mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulması önem arz etmektedir. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.