18.10.2022 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

 Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş’ nin ruhsatına sahip olduğu “Propofol-PF %1 200mg/20ml IV Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Emülsiyon” adlı ürünün B28180064A (SKT:08.2023) parti numaralısı ile ilgili olarak TÜFAM’ a iletilen bildirim nedeniyle başlatılan inceleme/değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar söz konusu partiye İlaç Takip Sistemi’nde satış blokajı uygulanmış olup, mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulması önem arz etmektedir. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.