24.02.2020 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Altuzan I.V. Konsantre İnfüzyon Çözeltisi 100mg/4ml” adlı ürünün B7244B26 (SKT:05/2021) parti numaralısına ait numunelere yapılan inceleme ve analizler neticesinde numuneler uygun bulunduğundan ilgili partiye uygulanan satış blokajı işlemi kaldırılmıştır. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.