27.12.2022 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu Propofol- PF %1 IV Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Emülsiyon” adlı ürünün B26240057A (SKT:07/2023) ve B28180064A (SKT:08/2023) partilerine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 21.09.2022 ve 18.10.2022 tarihlerinde duyurulmuştu. Adı geçen ürünün B26240057A (SKT:07/2023) ve B28180064A (SKT:08/2023) partileri yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmuş olup, söz konusu partilere ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.