17.11.2020 - Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin; 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Üniversitelerin, ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerinden mezun olanlara diplomalarını ibraz etmeleri hâlinde veya en az yüksekokul mezunu olup Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan sınavı başarı ile geçenlere Kurum tarafından yeterlilik belgesi düzenlenir” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda ürün tanıtım temsilci (ÜTT) adaylarının alacakları eğitim sonrası girecekleri “ÜTT Yeterlilik Belgesi Sınavı”nı yapmak üzere yetkilendirilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 2021 yılında yapılacak olan “ÜTT Yeterlilik Belgesi Sınavı” ve tarihleri ekte yer almakta olup ilgililere önemle duyurulur.

 

Adı
Tarih
Doküman
2021 yılı sınav tarihleri (1 sayfa)
17.11.2020
PDF