Eczaneler Birimiİlinizde faaliyet göstermekte olan vereseli eczanelere ait bilgilerin, duyuru ekinde yer alan format doğrultusunda excel tablosu halinde hazırlanarak en geç 12/08/2015 tarihine kadar konu kısmına “vereseli eczane bilgileri- il adı” belirtilerek yalnızca e-posta olarak eczane.ruhsat@titck.gov.tr adresine gönderilmesi, söz konusu tablonun hazırlanması sırasında vereseli eczaneye ait EUP üzerinde kayıtlı olan bilgilerin de kontrol edilmesi hususu önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Bilgi formu
-