07.06.2022 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Yeni sağlık beyanı başvuru sürecine dair hazırlanan “Yeni Sağlık Beyanı Başvuru Kılavuz Taslağı  ” ekte paylaşılmaktadır. Taslağa ilişkin varsa görüşlerinizin tarafımızca değerlendirilmek üzere 24.06.2022 tarihi bitimine kadar, “Yeni Sağlık Beyanı Başvuru Kılavuz Taslağı -Görüş Tablosu” formatı ile  bdud.saglikbeyani@titck.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.


 İlgili taraflara saygıyla duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
YENİ SAĞLIK BEYANI BAŞVURU KILAVUZU.docx
07.06.2022
görüş değerlendirme formu (1).docx
07.06.2022