20.09.2022 - İlaç Denetim Daire Başkanlığı

04.07.2018 tarihinde Kurumumuz Resmi internet sitesinde yayımlanan Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri İçin Yapılacak Müracaatlara Dair Kılavuz güncellenmiştir. 20.09.2022 tarihli ve  E-24931227-000-9904 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiş olup söz konusu Kılavuz duyuru ekinde yer almaktadır.


20.09.2022 tarihinden önce yapılan başvurular için işlemler mevcut versiyona göre sonuçlandırılacak olup,  20.09.2022 tarihinden sonra yapılacak yeni başvurular yeni Kılavuz doğrultusunda değerlendirilecektir.


Bununla birlikte, 03.12.2021 tarihli “Yurt Dışı GMP Denetimleri ve Sertifikasyon Süreçleri Hakkında Pandemi Sürecinde Uygulanacak Ek Tedbirler” isimli duyurumuz geçerliliğini korumaktadır.


İlaç Denetim Daire Başkanlığı, Yurt Dışı Tesis Denetimleri Başvuru ve Takip Birimine yapılan tüm başvuruların zaman kaybına neden olunmaması için Kılavuzda belirtilen gerekli belgeler ile eksiksiz bir şekilde yapılması önem arz etmektedir.


İlgililere önemle duyurulur.

Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

İlaç Denetim Daire Başkanlığı

Adı
Tarih
Doküman
YurtDışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri İçin Yapılacak Müracaatlara Dair KılavuzV032022.pdf
20.09.2022
PDF