02.09.2020 - Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

10.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olan “Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu”  ile  “Uluslararası sağlık Hizmetleri A.Ş., Türk Eczacıları Birliği ve /veya Sosyal Güvenlik Kurumu Bünyesindeki İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Tarafından Yurt Dışından İlaç Temini Sırasında Uyulması Gereken Kurallar (EK-7) ” güncellenmiştir. Güncel kılavuz ve Ek-7'ye  "mevzuat/kılavuz" bölümünden ulaşılabilmektedir. Bu kılavuz doğrultusunda düzenlenmiş olan “Yurt Dışı İlaç Listesi” 02.09.2020 tarihinde Kurum internet sayfasında yayımlanmıştır. İlgililere duyurulur.