23.10.2021 - Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

22.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olan “Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu”  ve "Ek-5: Yurt Dışından İlaç Temini Sırasında Yurt Dışı İlaç Tedarikçileri Tarafından Uyulması Gereken Kurallar" güncellenmiştir. Güncel Kılavuz ve Ek-5'e  "mevzuat/kılavuz" bölümünden ulaşılabilmektedir.  İlgililere duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ VE KULLANIMI KILAVUZU.pdf
23.10.2021
PDF
EK-5.pdf
23.10.2021
PDF