Kurumumuz görev ve sorumluluğunda olan biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve ilişkin usul ve esasları belirleyerek güvenli ve etkin biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmesi amaçlanmaktadır.