ECHA (European Chemical Agency - Avrupa Kimyasallar Ajansı/AKA), Avrupa Birliği, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda'da üretilen (ve bu ülkelere ithal edilen) kimyasal maddelere ilişkin eşsiz bir bilgi kaynağıdır.

ECHA’nın dört veri tabanı bulunmaktadır:

• REACH: Kayıtlı madde veri tabanı 

• CLP: Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri 

• Biyosidal Ürün Tüzüğü (BPR): Aktif madde ve biyosidal ürünlerin listesi 

• PIC Tüzüğüne tabi kimyasal maddeler

Biyosidal ürünler ve biyosidal aktif maddelerine ilişkin detaylı bilgilere biyosidal veri tabanından ulaşılabilmektedir. 

ECHA’nın Biyosidal Ürünler Tüzüğünün (EU) 528/2012) (BPR) uygulanmasına yönelik yayımladığı kılavuzlar Türkçe diline çevrilmiştir.


1- Guidance on the Biocidal Products Regulation: Volume I Identity of the active substance/physico-chemical properties/analytical methodology – Information Requirements, Evaluation and Assessment. Parts A+B+C (Tıklayınız)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi: 1. Bölüm Aktif maddelerin kimliği/fizikokimyasal özellikleri/analitik metodoloji – Bilgi Gereklilikleri, Değerlendirme ve Ölçme Kısım A+B+C (Tıklayınız)

2- Guidance on the Biocidal Products Regulation: Volume II Efficacy – Part A: Information Requirements (Tıklayınız)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi: 2. Bölüm Etkinlik - Kısım A: Bilgi Gereklilikleri (Tıklayınız)

3- Guidance on the Biocidal Products Regulation: Volume II Efficacy – Parts B+C: Assessment and Evaluation (Tıklayınız)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi: 2. Bölüm Etkinlik – Kısım B+C: Ölçme ve Değerlendirme (Tıklayınız)

4- Guidance on the Biocidal Products Regulation: Volume III Human health – Part A: Information Requirements (Tıklayınız)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi: 3. Bölüm İnsan sağlığı – Kısım A: Bilgi Gereklilikleri (Tıklayınız)

5- Guidance on the Biocidal Products Regulation: Volume III Human health – Part B+C: Assessment and Evaluation (Tıklayınız)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi: 3. Bölüm İnsan sağlığı – Kısım B+C: Ölçme ve Değerlendirme (Tıklayınız)

6- Guidance on the Biocidal Products Regulation: Volume IV Environment – Part A: Information Requirements (Tıklayınız)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi: 4. Bölüm Çevre – Kısım A: Bilgi Gereklilikleri (Tıklayınız)

7- Guidance on the Biocidal Products Regulation: Volume IV Environment – Part B+C: Assessment and Evaluation (Tıklayınız)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi: 4. Bölüm Çevre – Kısım B+C: Ölçme ve Değerlendirme (Tıklayınız)

8- Guidance on the Biocidal Products Regulation: Volume V - Guidance on active substances and suppliers (Article 95 list) (Tıklayınız)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi: 5. Bölüm – Aktif madde ve tedarikçilerine yönelik rehber (Madde 95 listesi) (Tıklayınız)

9- Guidance on the Biocidal Products Regulation: Volume V - Guidance on Disinfection By-Products (Tıklayınız)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi: 5. Bölüm – Dezenfeksiyon Yan ürünlerine İlişkin Rehber (Tıklayınız)

10- Guidance on the Biocidal Products Regulation: Volume V - Guidance on micro-organisms (Tıklayınız)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi: 5. Bölüm – Mikroorganizmalara yönelik rehber (Tıklayınız)

11- Guidance on the Biocidal Products Regulation: Volume V - Guidance on applications for technical equivalence (Tıklayınız)

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Rehberi: 5. Bölüm – Teknik eşdeğerlik başvurularına ilişkin rehber (Tıklayınız)Mevzuat Bilgi Sistemi:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/ 


Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü:

https://ec.europa.eu/health/biocides/policy_en 


Avrupa Kimyasallar Ajansı:

https://echa.europa.eu/ 


Avrupa Kimyasallar Ajansı/Kimyasallara İlişkin Bilgiler

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals