MEVZUAT

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu (Değişik: 02/01/2014-6514/31-32) için tıklayınız


13/06/2023 tarih ve 32220 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik” için tıklayınız.

 

20/04/2023 tarih ve 32169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik” için tıklayınız

 

Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu için tıklayınız

DUYURULAR:

Sağlık Beyanı Duyurusu

TV ve radyo kanallarında, yazılı ve görsel medyada, internet sitelerinde ve diğer birçok mecrada özellikle gıda takviyeleri ve bitkisel ürünler başta olmak üzere pek çok ürün grubunun hastalıkların tedavisinde etkili olduğu iddia edilerek tanıtım ve satışının yapıldığı görülmektedir.

İlaç ve tıbbi cihaz dışındaki tüm ürün gruplarının sağlık beyanıyla yapılan tanıtım ve/veya satışlarına yönelik düzenlemeler, Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır.

Yönetmeliğe göre Sağlık Beyanı; İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak tanımlanmış olup belirtilen şekilde ürün tanıtım ve satışı yapılması mevzuata aykırıdır.

Bu kapsamda Kurumumuzca ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü platformda yoğun gayret sarf edilmekte, bu ve benzeri şekilde ürün tanıtımı/satışı yapanlara yönelik gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın tedavide etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamış olan, doğal ve zararsız olduğu iddia edilerek reklamları yapılan bitkisel ürünleri tedavi amacıyla kullanmamaları, sanki bir ilaçmış gibi tanıtılan ürünlere itibar etmemeleri ve bu konuda sadece hekim önerisi doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.

Kurumumuz tarafından yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen mevzuata aykırı sağlık beyanı ifadeleri ekte yer almakta olup bu konulara dikkat edilmesi hususu kamuoyuna duyurulur.

Ek için tıklayınız

Kozmetik Firmaları Ve Tüketicilerin Dikkatine

Kurumumuzca yapılan çalışmalar neticesinde birçok kozmetik ürünün ambalajında ya da tanıtımlarında sağlık beyanı veya tüketiciyi yanıltıcı nitelikte ifadeler kullanılarak tanıtım ve satışının yapıldığı tespit edilmiştir.

Ancak “Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik” gereği kozmetik ürünlerin tanıtımlarında sağlık beyanı ifadeleri kullanılamaz.

Dolayısıyla; herhangi bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek, tedavisine yardımcı olmak, teşhis etmek veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmeye ilişkin ibareler veya imalar, farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkilerin sonucunda, fizyolojik fonksiyonları yenilediğini, düzelttiğini veya değiştirdiğini iddia eden veya ima eden beyanlar ile beşeri tıbbi ürün etkisine atıfta bulunan beyanlar ile kozmetik ürünün tanıtımı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez.

Ekte yer alan sağlık beyanlı ifadeler kozmetik ürün ambalaj ve tanıtım materyallerinde kullanılmamalıdır.

Ek için tıklayınız

Kurumumuzca ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü platformda yoğun gayret sarf edilmekte ve ekte yer alan ifadelerle kozmetik ürün tanıtım ve satışı yapanlara yönelik gerekli yaptırımlar uygulanmakta olup kozmetik firmaları ve tüketiciler tarafından bu konularda dikkatli olunması hususu kamuoyuna duyurulur.

Sağlık Beyanı Kamu Spotu

Sağlık beyanıyla hastalıkları tedavi ettiğini belirten aldatıcı ve yanıltıcı ürün tanıtımlarına yönelik kamu spotu" sunulmuştur.

Ek için tıklayınız

FAALİYETLER

2014 yılı
  • 311 site güvenli internet hizmeti kapsamına alınması için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına,
  • 142 site erişiminin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine,
  • 200 site tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapmasından dolayı Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilmiştir.
  • 123 adet SABİM/BİMER başvurusu cevaplandırılmıştır.
2015 yılı
  • 70 site güvenli internet hizmeti kapsamına alınması için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına,
  • 260 site erişiminin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine,
  • 221 site tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapmasından dolayı Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilmiştir.
  • 78 adet SABİM/BİMER başvurusu cevaplandırılmıştır.

Ayrıca, mevzuata aykırı sağlık beyanı ifadeleri ile ürün tanıtım ve/veya satışından dolayı 2014 yılı içerisinde toplam 3.990.000 TL, 2015 yılı içerisinde 2.410.000 TL olmak üzere toplam 6.400.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.