ÜTS NEDİR?

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi: Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir.

ÜTS’nin Amacı Nedir?

 • Tıbbi Cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına almak,
 • Bu ürünleri izlemek için alta yapı oluşturmak,
 • Hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak
 • Denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak,
 • Ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlamak,
 • Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamak

ÜTS Ne getirecek?

 • Güvenli ürüne erişim
 • Kayıt dışı ekonomi ile mücadele
 • Sağlık Politikası üretme
 • Sağlıklı veriye dayalı denetim
 • Kaynakların israfının önlenmesi,
 • Ürünlerle ilgili kurumlararası koordinasyon ve veri paylaşımı
 • Hangi ürün, nerede, ne zaman, ne için, kimde kullanıldı bilgisi ile hızlı hareket kabiliyeti, etkin denetim.

Proje Kapsamı:


Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Denetiminde ÜTS’nin kullanımı:

Denetim için gereken:

 • Firma kimliği,
 • Ürün kimliği,
 • Ürün piyasada var mı? Varsa nerede,
 • Üretimden denetlenen alana kadarki ürünün izlediği yol,
 • Geçmiş denetim raporları,
 • Güvensiz,
 • Ürün Hareketleri Bilgisi
 • Ürün geçmişi
 • Güvensiz, uygunsuz ürün nerede bilgisi,

Bu bilgilere dayanarak:

 • Etkin, hızlı, yerinde idari yaptırımları uygulamak,
 • Etkin, hızlı, yerinde düzeltici faaliyetleri uygulamak,
 • Tüm paydaşlara eş zamanlı bilgi aktarımı ve sorgulamasını sağlamak,
 • Vatandaşın kendisi ile ilgili tıbbi cihazın güvenliğini sorgulamasını ve bilgi edinmesini sağlamak,
 • Tüm bu süreç kayıt altında izlemeye alındığında kayıt dışı, merdivenaltı, sahte, kaçak vb. tespiti ve denetimi daha kolaylaşacaktır.

Proje Kazanımları