İnsan organizmasının en temel yapı taşlarından biri, hücrelerdir. Hücreler, bünyelerinde bulunan çeşitli sistemler yardımıyla nefes alır, yaşam sürdür ve fonksiyon gösterir. Tüm bu sistemlerin bir arada çalışması, kabaca biyolojik aktivite olarak adlandırılır. Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organ ve organ sistemlerini, organlar bir arada çalışarak organizmayı (canlı vücudunu) oluşturur.

Organizmanın biyolojik aktivitesi, tüm bu bileşenlerin bir arada çalışmasıyla süreklilik arz eder. Vücuttaki bileşenlerden birinin veya birkaçının yapı veya fonksiyonunda meydana gelen değişimler sonucunda, patolojik hasarlar ve hastalık meydana gelebilir. Hastalıkların tedavisinde, günümüzde çeşitli yeni tedavi yöntemleri araştırılmakta ve geliştirilmektedir. Tıp alanındaki araştırmaların ilerlemesiyle, insan vücudunda meydana gelen patolojik hasar ve hastalıkların, yine insandan elde edilen gen, hücre ve dokularla tedavi edilmesine yönelik çalışmalar ilerlemiştir. Bu doğrultuda, insan, hayvan ve mikroorganizma kaynaklı gen, doku ve hücre ürünlerinin geliştirilmesine yönelik ileri teknolojik araştırmalar başlamış olup bu ürünler geliştirilmeye devam etmektedir. Bunun sonucu olarak ileri tedavi tıbbi ürünleri, güvenli, etkili ve kaliteli tedavi yöntemleri arasında klinikteki yerini bulmaya başlamıştır.

İleri tedavi tıbbi ürünleri; doku ve gen mühendisliği yöntemleri kullanılarak işlenen ve üretilen beşeri tıbbi ürünlerdir. Bu ürünler, vücut dokularında meydana gelen hasarları onarmak, vücudun normal işlevini yerine getirmek için eksikleri yerine koymak, bozulan dokunun bütünlüğünü sağlamak amacıyla yalnızca kliniklerde, alanında uzman hekimler ve sağlık personeli tarafından hastalara uygulanabilen ileri teknolojik ürünlerdir. İleri tedavi tıbbi ürünleri; başkasından bağışlanmış doku ve hücrelerden olduğu kadar kişinin kendisinden veya hayvan organizmasından ve genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalardan da yola çıkarak elde edilebilmektedir.

Ülkemizde; bu ürünler, yurt dışı veya yurt içi kaynaklı olarak hastalarımızın kullanımına sunulmaktadır. Kaynağı yurt içinden veya dışından olsun, güvenli, etkili ve kaliteli olduğu anlaşılan ileri tedavi tıbbi ürünleri Kurumumuz tarafından kayıt altına alınmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi, bu ürün grubu, Kurumumuzda da ileri teknolojik yöntemlerle geliştirilen biyolojik kaynaklı beşeri tıbbi ürünler olarak değerlendirilmektedir. Bu ürünler, klinikte kanserden deri hastalıklarına kadar uzayan geniş bir yelpazedeki hastalıkların ve bozuklukların iyileştirilmesine yönelik olarak hastalarımızın kullanımına sunulmaktadır.