Kozmetik Yönetmeliğinin 10’uncu maddesi iç ve dış ambalajda yer alacak bilgilere ilişkin hükümleri içermektedir.

 • Kozmetik ürünlerin iç ve dış ambalajında yer alacak bilgilerin, silinemez, kolayca görülebilir ve okunabilir olmaları gerekmektedir.
 • Üreticinin adı veya unvanı adresi veya kayıtlı işyerinin adı veya unvanı, adresi,
 • İthal edilen ürünlerin menşei,
 • Ağırlık ve hacim olarak nominal miktarı, (Beş gram veya beş mililitre altındaki ambalajlar, ücretsiz eşantiyonlar ve tek dozluk olan ürünler hariç)
 • Minimum dayanma tarihi (30 ay içinde ise; tarih ay ve yıl olarak ambalajda belirtilmeli, minimum dayanma tarihi 30 ayın üzerinde ise bu ürünlerde ürünün açılmasından itibaren tüketiciye zarar vermeden kullanılabileceği süre bildirilmeli),
  • Ürün açıldıktan sonra güvenli kullanılabileceği süre Ek VIII/a’ verilen sembolü takiben ay ve/veya yıl cinsinden yazılarak belirtilir (Ancak bu şart açıldıktan sonra dayanıklılık kavramının geçerli olmadığı durumlarda uygulanmaz).

 • Kozmetik Yönetmeliğinin Ek-III, Ek-IV, Ek-VI ve Ek-VII’sinde yer alan ve "etikette belirtilmesi zorunlu olan kullanım şartları ve uyarılar" sütununda listelenenler kullanım şartları ve uyarılar,
  • Pratik açıdan buna imkan olmadığı takdirde, bu bilgiler broşür, etiket, bant veya kart şeklinde ürüne eklenerek verilmelidir. Tüketiciyi bunlara yönlendirmek için bir kısaltma veya Ek-VIII’deki sembol, iç ve dış ambalajın üzerinde bulunmalıdır.

 • Üretim kodu veya üretim şarj numarası,
 • Ürünün fonksiyonu,
 • Ürün bileşenleri listesi;
  • “ÜRÜN BİLEŞENLERİ” veya aynı anlama gelen Türkçe veya yabancı dildeki ifadenin altında
  • İlave edildiği andaki ağırlıklarına göre azalan sıra ile
  • Öncelikle INCI; bu olmadığı takdirde ise, CTFA veya yaygın olarak kullanılan diğer isimleriyle ambalajlarda belirtilir.
  • Pratik açıdan bu mümkün olmadığı takdirde, bu bilgiler broşür, etiket, bant veya kart şeklinde ürüne eklenerek verilir. Tüketiciyi bunlara yönlendirmek için bir kısaltma veya bu Yönetmeliğin Ek- VIII’indeki sembol, iç ve dış ambalajın üzerinde bulunur.
  • Parfüm ve aromatik bileşikler ve onların hammaddeleri, "parfüm" ve "aroma" kelimeleri ile tarif edilir.
  • Ancak, bu Yönetmeliğin Ek-III, Kısım 1’inde yer alan maddelerin mevcudiyeti, ürün içindeki işlevlerine bakılmaksızın listede gösterilir.
  • Boyar maddeler, CI numaraları ile belirtilmelidir.(CI42090 vb.)
  • Renkli dekoratif ürünlerde kullanılan tüm boyar maddeler “içerebilir” veya “+/-” sembolü ile istenebilir.
  • Sabun, banyo topları ve küçük ürünlerde ürün bileşenlerine ilişkin ambalajda yer alması gereken bilgilerinin pratik olarak ürüne ekli broşür, etiket, bant veya kartta yer alamaması durumunda ürünün satışa sunulduğu teşhir raflarının üzerinde veya hemen yakınında bulundurulacak kılavuzda belirtilir.
 • Satışa hazır şekilde ambalajlanmamış, satış yerinde müşterinin isteği ile ambalajlanan veya anında satılmak üzere satış yerinde önceden ambalajlanmış kozmetik ürün ambalajları Kozmetik Yönetmeliğinin 10’uncu maddesi hükümlerine uymalıdır.
  Ürün ambalajlarında,
  • Nominal miktar,
  • Etikette belirtilmesi zorunlu olan şartlar ve uyarılar,
  • Ürünün fonksiyonu TÜRKÇE olarak verilmelidir.
  • Ürünün dayanıklılığının hangi şartlarda garanti altına alındığına dair ek bilgi verilmesinin gerektiği durumlarda minimum dayanma tarihine ilişkin bilginin de Türkçe olması gerekir.

Ayrıca etiketlerde, ürünlerin sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, ticari marka, resim, figüratif desenler, şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve imada bulunulamaz.

5324 sayılı Kozmetik Kanununun yayım tarihi olan 30 Mart 2005 tarihinden itibaren Bakanlığımız Kozmetik ürünlere üretim ve ithal izin belgesi düzenlememektedir. Bu kapsamda etiketlerde izin veya bildirim tarih ve sayısı bulunmaması gerekmektedir.