Dairemize yapılan başvurularda standart dilekçenin (standart dilekçeye ulaşmak için buraya tıklayınız) kullanılması, ilgili alanın doğru şekilde işaretlenmesi ve EBS (Elektronik Başvuru Sistemi) üzerinden (ulaşmak için buraya tıklayınız) oluşturulan işe ilişkin alınan takip numarasının standart dilekçe üzerine yazılması gerekmektedir.

  • ÜTS ve EBS üzerinden firma ve firma yetkililerinin kayıt edilmesi ve EBS sistemine giriş şifresinin edinilmesi gerekmektedir (İlgili Kılavuz için buraya tıklayınız
  • Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması ve hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam etmesi gerekmektedir.
  • EBS ve ÜTS üzerinden firma ve STE kaydını takiben piyasa arz edilecek kozmetik ürünler için kozmetik ürün bildirimlerinin yapılması gerekmektedir (İlgili Kılavuz için buraya tıklayınız
  • Kozmetik ürünler ile ilgili Mevzuatlara ulaşmak için buraya tıklayınız.