5324 sayılı Kozmetik Kanunu gereğince kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa bildiriminin yapılması zorunludur.

Kozmetik Yönetmeliğinin, 14. maddesi kapsamında ilgili mevzuatta yer alan üretici vasfı ile Kurumumuza bildirim yapan firmaların, bildirim formlarında yer alan unvanları ile Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve Elektronik Başvuru Sistemi (EBS)’ nde yer alan firma unvanlarının aynı olması gerekmektedir.

Ayrıca, Kozmetik Kanun Bildirim ve Denetim başlıklı 3'üncü maddesi kapsamında Kozmetik ürünün piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığı'na bildirimde bulunulması zorunlu olup, bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur.

Kozmetik Yönetmeliği kapsamında ürünün piyasaya arzı sırasında ürünün orijinal ambalajı ve okunabilir ambalaj görseli ile Türkçe etiket örneklerinin Kurumun belirlediği elektronik sistemler üzerinden Kuruma sunulması gerekmektedir.

İlgili firma unvan değişiklikleri için Kozmetik Faaliyetleri Elektronik İşlem Süreçlerine İlişkin Kılavuz doğrultusunda (ilgili kılavuza ulaşmak için buraya tıklayınız.), başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bildirim işlemleri ÜTS üzerinden (ulaşmak için buraya tıklayınız. ) yürütülmektedir

Bildirim işlemleri için öncelikle Kozmetik Faaliyetleri Elektronik İşlem Süreçlerine İlişkin Kılavuz doğrultusunda firma kaydı ve STE kaydı yapılması gerekir. Firma kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ÜTS üzerinden kozmetik ürün bildirimi için elektronik başvuru oluşturulur.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) arasında sistem entegrasyonu sağlanmıştır. Ürün Takip Sistemi üzerinden bildirim işlemi e-imza ile imzalanarak tamamlandığı an, sistem otomatik olarak EBS’de işlem takip numarası vererek başvuru oluşturmaktadır. EBS sistemine bildirimler otomatik olarak ulaştığı için ıslak evrakların Kurumumuza gönderilmesine GEREK YOKTUR.

EBS’de şifre yenileme talepleri ve şifre problemleri için (kozmetik.bildirim@titck.gov.tr) adresine e-posta gönderiniz.

Standart dilekçeyi indirmek için buraya tıklayınız.

Yapılan kozmetik ürün bildirimlerine istinaden Bakanlığımızca bildirimin kayda alındığına dair herhangi bir yazı veya belge düzenlenmemektedir. Bildirimi yapılan kozmetik ürünler hakkında 5324 ve 4703 Sayılı Kanunlarda belirtilen tüm sorumluluklar mezkûr kanunlarda tanımı yapılan üreticiye aittir.