20 Eylül 2015 Tarih ve 29481 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” gereğince gönüllüler üzerinde yapılacak olan kozmetik ürün veya hammaddelerinin etkinlik çalışmaları, güvenlilik çalışmaları veya klinik araştırmalar birimimizden alınan izin ile yürütülmektedir.

Kozmetik ürün ve hammaddelerinin etkinlik ve güvenlilik çalışmaları ile klinik araştırmaları kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordinatörlüğüne yönelik süreçlere birimimizin faaliyetleri kapsamında yer alır.

Araştırma veya çalışma başvurusu yapmak isteyen kozmetik firmaları http://ebs.titck.gov.tr/ adresinden Kozmetik Faaliyetleri Elektronik İşlem Süreçlerine İlişkin Kılavuz doğrultusunda “Firma Tipleri” alanından “Kozmetik Klinik Araştırma” seçerek firma kayıt başvurusu oluşturmalıdır.

Firma kaydı tamamlanan firmalar http://ebs.titck.gov.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru oluşturabilir.

  • Sisteme giriş yapıldıktan sonra “Başvurular” sekmesi altından “Genel Evrak Başvurusu Ekle” seçilir.
  • Birim Adı” alanından “Kozmetik Ürünler Dairesi”, “Kozmetik Klinik Araştırmalar Birimi” seçilir.
  • Doküman Tipi” alanından başvuru yapılmak istenen doküman seçilir.
  • Doküman Ekle” alanından üst yazı eklenir.
  • Başvuru bilgileri ve başvuru eklerinin doğruluğunun kontrolü yapıldıktan sonra “Başvuru Gönder” butonu tıklanır.
  • Ücretli doküman tiplerinden biri şekilmiş ise ekranda ödeme referans numarası ve E-takip numarasını bildiren pencere açılır.
  • Ödeme yapıldıktan sonra, Sistem tarafından verilmiş olan E-takip numarası üst yazıda belirtilerek gerekli tüm dokümanlar üst yazı ekinde Kuruma gönderilir.

Akademik amaçlı çalışmalar veya araştırmalar için yapılacak başvurular Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Evrak Birimine elden veya posta yolu ile Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı adına resmî olarak teslim edilir.

Kozmetiklere İlişkin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları İle Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, Kılavuzlar ve Formlar aşağıda yer almaktadır.