Kozmetik alanında faaliyet gösteren firmalar ile Kozmetik ürün veya hammaddelerinin gönüllüler üzerinde yapılan çalışma veya araştırma işlemlerini yürüten firma veya kuruluşlar için Kurumumuz tarafından yayımlanmış olan tüm yasal düzenlemeler aşağıda listelenmiştir.


5324 Sayılı Kozmetik Kanunu

08.05.2023 tarihli ve 32184 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kozmetik Ürünler Yönetmeliği

20/09/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik