Kozmetik alanında faaliyet gösteren firmalar ile Kozmetik ürün veya hammaddelerinin gönüllüler üzerinde yapılan çalışma veya araştırma işlemlerini yürüten firma veya kuruluşlar için Kurumumuz tarafından yayımlanmış olan tüm yasal düzenlemeler aşağıda listelenmiştir.

Kozmetik Ürünler Dairesi Başvuru Kayıt ve Yönlendirme Dokümanı.

5324 Sayılı Kozmetik Kanunu

23/05/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kozmetik Yönetmeliği

20/09/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik