Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı

Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı

Kozmetik Ürünler Mevzuat Birimi

Görev Tanımı: Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dokuzuncu alt bendi gereğince; kozmetik ürünlere ihraç amaçlı sertifika düzenlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

İş Akış Süreci:Kurumumuza kayıtlı olan yerli kozmetik üreticilerinin Türkiye’de bulunan üretim yerlerinde kendilerine ait markaları ile üretilen kozmetik ürünlerine, ayrıca yurt dışında bulunan marka sahibi firmalar adına yazılı yetkilendirme ile üretilerek bildirim işlemleri yapılan ve ihracatı yapılacak olan kozmetik ürünlere ilişkin ihracat sertifikası başvuruları elektronik ortamda EBS’ye yapıldıktan sonra fiziki olarak Kuruma ulaşması ile başlar.

Sertifika talebinde bulunan firmanın öncelikle kozmetik firması olarak kaydı bulunup bulunmadığı saptanır. Elektronik kaydı bulunan firmanın sertifika talebinde bulunulan ürünlerinin kozmetik olarak bildirimi olup olmadığı (başvuru ekinde gönderilen Kozmetik Ürünler Ön İnceleme ve Değerlendirme Birimi’ne yapılan kozmetik ürün bildirim işlemlerine yönelik ÜTS başvuru numaralarının ve e-takip numaralarının bulunduğu ürün bildirim listesi), başvuru ekinde taahhütnamenin bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun bulunan başvurular için talep edilen sertifika sayısı dikkate alınarak (her yıl yayımlanan fiyat tarifesi esas alınarak) ekinde ürün/ürünlerin adı/adlarının yazdığı liste ile sertifika/sertifikalar için tahakkuk işlemleri yapılır.

Kurumsal Tahakkuk ödemesinin yapılmasından sonra Kurum tarafından düzenlenen sertifika (ıslak imza ve soğuk damga yapılarak) onaylanarak elektronik imzalı üst yazı ekinde kayıtlı firma adresine gönderilir.

Uygun olmayan ve/veya eksik başvurular firmaya yazı ile bildirilir.

Kozmetik ürünlere sertifika düzenlenebilmesi için;

Kozmetik ürün sertifika başvurusunda bulunan firmaların, güncel firma unvanları ve adresleri Kurumumuz kayıtlarındakinden farklı ise öncelikle firma unvan ve adresini güncellemeleri gerekmektedir.

Marka sahibi yurt dışında olan ve yurt içinde üretilen kozmetik ürünlerin bildirimi sırasında yetkilendirme belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesinin aslının ÜTS ye bildirim işlemleri yapılırken “diğer beyanlar” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuruda istenen belgeler

  • Standart dilekçe (Ulaşmak için tıklayınız. )
  • Taahhütname:(Firma Yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş) (ulaşmak için tıklayınız. )
  • List Of Product (Ulaşmak için tıklayınız. )
  • List of Product-Marka Sahibi yurt dışında ise (Ulaşmak için tıklayınız. )
  • Yazılı Yetkilendirme Belgesi-Marka sahibi yurt dışında olup yalnız ihraç edilen ürünler için üretici tarafından ülkemizde bulunan kayıtlı kozmetik imalatçısına üretim ve ihracat yasal süreçleri ile ilgili yazılı yetkilendirme belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesinin bir kopyası,
  • Bildirim Listesi-Sertifika düzenlenmesi istenen ürünlere ait, ürünlerin karşılarına gelecek şekilde düzenlenmiş “Kozmetik Ürünler Ön İnceleme ve Değerlendirme Birimine” resmi bildirimin yapıldığı ÜTS başvuru numaralarının ve e-takip numaralarının bulunduğu liste

Elektronik başvuru

Firmalar, TİTCK EBS (Elektronik Başvuru Sistemi) üzerinden sertifika başvurularını "Genel Başvurular " bölümünden "Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı" şeçip, başvuru tipi olarak "Kozmetik Ürün İhracat sertifika başvurusu" nu seçerek oluştururlar.

Başvuru sürecinizin tamamlanabilmesi için ilgili birime yapacağınız elektronik başvuru sırasında doğru başvuru tipini seçtiğinizden emin olunuz.

Ekler kısmından standart dilekçe "dilekce.pdf" ismiyle, bildirime ilişkin başvurulara ait ÜTS numaralarının yer aldığı liste “bildirim. pdf” olarak, taahhütname “ taahhütname.pdf”, ürün listesi “list of product.pdf”, marka sahibi yurt dışında olan ürünler için sertifika talep ediliyor ise yazılı yetkilendirme belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi “yazılı yetkilendirme.pdf” olarak yüklenerek elektronik başvuru oluşturulur.

Oluşturulan elektronik başvuruya ait e-takip numarasının yazılı olduğu standart dilekçe ekinde fiziki evrakların da Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Eksiklik başvurularında ise Kurum tarafından bildirilen eksiklikler tamamlanarak yeniden başvuru yapılması, takip numarasının yenilenmesi gerekmektedir.

Resmi başvurunun kurumumuza gönderilip birimimiz tarafından incelenmesi sonucu sertifika düzenlenmesi aşamasında tahakkuk oluşturulur. Firma yetkilisi ve firma sistem kullanıcısının kayıtlarda yer alan e-posta adresine ödeme referans numarası bilgisi gönderilir.

Ödemenin gerçekleştirilmesinden sonra sertifika düzenlenir.

Kurumsal Tahsilat İşlemleri

Türkiye Halk Bankası A.Ş. üzerinden Kurumsal Tahsilat İşlemleri gerçekleştirilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Lütfen Kurum hesabına EFT/HAVALE yapmayınız. Ödemelerinizi mutlaka “ödeme referans no” ile yapınız.

Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0