Kozmetik Ürün İddiaları

Kozmetik ürün iddiaları sadece ürünün etiketinde değil ürünün piyasaya nasıl sunulduğuna dair esasları içeren bir kavramdır. Kozmetik ürün iddialarında tüketicinin korunması ve adil rekabet ortamının sağlanması öncelikler arasında yer almalıdır. Bu doğrultuda ürün iddiaları tüketicinin seçim yapması ve yenilikçiliğe teşvik etmeyi sağlama dışında yanıltıcı nitelikte olmamalıdır. İddialar kanıtlanabilir olmalı, adil bilgilendirme yapmalı, gerçeği yansıtmalıdır; ancak, ürünün yasal gerekliliklere uyduğuna yönelik iddialar olmamalıdır.

Detaylı bilgi için Kozmetik Ürün İddialarına ilişkin Kılavuza bakınız.

Kozmetik Ürün İddialarına İlişkin Kılavuzu indirmek için tıklayın.

Kozmetik Ürün Tanıtımları

Haksız rekabete yol açabilecek nitelikte ve/veya tüketiciyi yanıltıcı tanıtım yapılmamalıdır. Aşağıda belirtilen hususların oluşması sonucunda yanıltıcı tanıtım meydana gelir:

  • Ürünün olmayan özelliklerinin var gibi gösterilmesi veya doğru olmayan bilgi verilmesi,
  • İddia edilen etkinin bilimsel olarak kanıtlanmamış olmasına rağmen tüketicide, etkinin kesin olarak sağlanacağı beklentisinin oluşturulması,
  • Bilimsel çalışmaların sonuçları ile ürünün etkinliği hakkındaki iddiaların uyumlu olmaması,
  • Uygun ve/veya uzun süreli kullanımda herhangi bir istenmeyen etkinin ortaya çıkmayacağının iddia edilmesi,
  • Üreticinin, ürünü tasarlayan veya kendileri için çalışan kişilerin eğitimi, yeterlilikleri ve başarıları hakkında yanlış ve/veya yanıltıcı bilgi verilmesi,
  • Tanıtım içeriklerinin benzer ürünleri karalayıcı mesajlar içermesi,
  • Tanıtımda kullanılan ifadelerin tüketiciyi kozmetik ürün ile beşeri tıbbi ürün arasında yanılgıya düşürmesi.

Kozmetik Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Kılavuzunu indirmek için tıklayınız.