İnsan cildine temas eden biyosidal ürünler;

İçerisinde bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı üzerinde kontrol edici etki gösteren, veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran,  zararsız kılan, yok eden, aktif maddeler ve müstahzarlardır.

Biyosidal Ürünlere Yönelik Laboratuvar Analizleri

Biyosidal Ürünler Fiziksel/Kimyasal/Kısa ve Uzun Süreli Stabilite Analizleri

Biyosidal Ürünler Biyolojik Etkinlik Testleri

Biyosidal Ürünler Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri

Biyosidal Ürün Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarların Analizlere ait açıklamaları daha sonra sisteme eklenecektir.