Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu deneysel araştırma ve uygulama merkez birimi, bünyesinde yürütülecek hayvan deneylerinin, bilimsel araştırmaların ve biyoetiğin temel ilkeleri ışığında ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak ruhsatlı bir merkezdir.

İlgili doküman için buraya tıklayınız.