Farmakope

Türk Farmakopesi

Türk Farmakopesi’nin oluşturulması ve Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu ile ilgili çalışmalar, iş ve işlemler yürütülmektedir.

TÜRK FARMAKOPESİNİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM)

Avrupa Konseyi - Avrupa Farmakope Komisyonu'na üyelik ve Avrupa Farmakopesi adaptasyonu kapsamındaki çalışmalar ve işlemler yürütülmektedir.

Türk Farmakope Dergisi

Türk Farmakope Dergisini yılda en az üç (3) kez yayımlanır.