Türk Farmakopesi

Türk Farmakopesi’nin oluşturulması ve Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu ile ilgili çalışmalar, iş ve işlemler yürütülmektedir.


European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM)

Avrupa Konseyi - Avrupa Farmakope Komisyonu'na üyelik ve Avrupa Farmakopesi adaptasyonu kapsamındaki çalışmalar ve işlemler yürütülmektedir.

Türk Farmakope Dergisi

Türk Farmakope Dergisi yılda dört (4) kez yayımlanır.