• Halk sağlığı açısından tehdit oluşturabilecek numunelerin (kaçak/sahte ilaçlar, kozmetik ürünler, bitkisel ürünler, meçhul numuneler, gıda takviyeleri, tıbbi beslenme mamaları, v.b.) yapı aydınlatma çalışmaları ile birlikte kalitatif ve kantitatif analizleri yapılır,
  • Şüpheli ürünün; cinsel içerikli veya zayıflatıcı etkiye sahip ilaç etkin maddeleri en sık rastlananlar olmak üzere sadece ruhsatlı ilaçlarda bulunması gereken ilaç etkin maddesi içeriği yönünden, safsızlık, pestisit kalıntısı gibi toksik madde içeriği yönünden, narkotik ve anestezik madde içeriği yönünden araştırılarak hedeflendirilmiş analizleri yapılır,
  • Şüpheli ürünün, hormon, amino asit veya o ürün grubunda ulusal veya uluslar arası standart ve kılavuzlarda belirtilen istenmeyen maddeler yönünden analizi yapılır,
  • Bilinmeyen ürün içeriğinin aydınlatılması çalışmaları yapılır,
  • Diğer Laboratuvarlarda uygulanan analitik prosedürler sonucunda beklenen değerlerden ciddi ölçüde farklılık gösteren veya diğer ilgili bilgilerle tutarsızlık gösteren durumlarda test sonuçlarının doğrulanması çalışmaları yapılır,
  • Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları takip ederek yeni bir test metodunun uygulanabilmesi için gereken girdilerin saptanması, birden fazla ileri analitik cihaz ve teknikleri kullanarak yeni test metodların uygulanması işlemleri ve metot validasyonları yapılır,
  • İlgili referans standart maddeler ve mevcut bilgi bankası verileri ile karşılaştırmalı çalışarak, doğruluğu, kesinliği ve tekrarlanabilirliği açısından ikna edici kanıtlar sağlayan analitik prosedürler oluşturulur,
  • Kalitatif ve kantitatif analizler yapılır,
  • Ulusal Referans ve otorite laboratuvarı olarak sahte kaçak şüphesi ile gönderilen numunelerde uluslararası işbirliği çalışmalarına iştirak edilir.
PR10-NUMUNE KABUL KRİTERLERİ PROSEDÜRÜ