Ülkemizde üretilen ya da ithal edilen enteral beslenme ürünleri ve tıbbı amaçlı mamaların imal izni, ithal izni, ithal izni yenileme, şikayet, piyasa kontrolü amacıyla gönderilen numunelerin ve bunlara ait hammaddelerin fiziksel, kimyasal, enstrümental ve mikrobiyolojik analizleri yapılır veya yaptırılır. 

Yapılan Analizler

Fiziksel Analizler

Enerji

Nem/Kuru Madde

Kül

Lif

Karbonhidrat

Protein

Aminoasitler

Yağ

Yağ Asitleri Kompozisyonu

Vitaminler

Elementel ve(ya) Eser Element Analizi

Aflatoksin Analizi

Mikrobiyolojik Kontroller