Tıbbi Cihaz Satış ve Uygulama Merkezleri görev alanında , tüm tıbbi cihazların satış ve uygulamasının yapıldığı yerler ( Optisyenlik Müesseseleri, Ismarlama Ortez ve Protez Merkezleri, İşitme Cihazı Merkezleri, Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri, Diş Protez Laboratuvarları) ile birlikte reklam ve tanıtım faaliyetleri yer almaktadır.

Optisyenlik mesleğinin icra edildiği ve optik ürünlerin satışı ve uygulamasının yapıldığı müesseseler Optisyenlik Hakkında Kanun ve Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ruhsatlandırılıp denetlenmektedir. Optik ürünlerin yalnızca imalatını veya ithalatını yapan firmalar Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmek zorundadır.

Ismarlama ortez ve protezlerin satışı ve uygulaması yapan merkezler ile işitme cihazı uygulama merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetimleri Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılır.

Ağız, diş ve çene-yüz protezleri ile ortodontik apareylerin üretildiği ve onarıldığı diş protez laboratuvarları Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılıp denetlenmektedir.

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile Tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmaların ruhsatlandırılması ve denetimi, Tıbbi cihaz reklam ve tanıtım faaliyetlerin düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gerekleri doğrultusunda sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı, klinik destek elemanı eğitim, sınav, yeterlilik belgesi işlemleri Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz ve Tıbbi Cihaz Yeterlilik Belgesi Talep/Yenileme Başvurusu Kılavuzu doğrultusunda yapılmaktadır. Yeterlilik belgesi başvurusu için tıklayınız.

Tıbbi cihazların tanıtımı kapsamında yer alan Yurt içi/dışı bilimsel veya eğitsel faaliyetlerle ilgili sisteme kayıtlar Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı Ve Eğitsel Faaliyetler Hakkında Tıbbi Cihaz Firmalarına Duyuru doğrultusunda yapılmaktadır. Sisteme giriş için tıklayınız. Firma Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız.