04.02.2019
piyasa-gozlem-raporu-4-04022019180421

Bu rapor, Türkiye ilaç pazarının genel durumunu yansıtmak üzere hazırlanmıştır. Raporun hazırlanmasında IQVIA (Quintiles and IMS Health) ve İTS (İlaç Takip Sistemi) veri tabanlarından faydalanılmıştır. Türkiye pazarında faaliyet gösteren ilaç firmalarının, 2015 ve 2016 yıllarında TL bazında satış değerleri ve pazar payları incelenmiş olup elden satılan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve özel sigortalar tarafından karşılanan satış hacmi sıralamasında ilk 20 sırada yer alan ilaçlara ait veriler rapora yansıtılmıştır. Bu ilaçları içeren gruplar ATC-2 sınıflandırmasına göre değerlendirilmiştir. Her bir grup için satış hacmine göre yüzde oranı en yüksek ilk üç ATC (Anatomik ve Terapötik Kimyasal Sınıflandırma) grubu belirlenmiş olup raporda sunulmuştur.

T.C. Sağlık Bakanlığınca stratejik ürün olarak değerlendirilen ve yatırım teşviklerinin ana konularından olan biyoteknolojik ilaçların pazar durumları 2007 ve 2016 yıllarını kapsayacak şekilde incelenmiştir. 

Adı
Tarih
Doküman
PGR-4
04.02.2019
PDF