31-mayis-dunya-tutunsuz-gunu-etkinligi-27122018173957

 Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Sayın Margaret CHAN'in teşrifleriyleKurumumuz ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde düzenlenecek olan,"Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 2012 Türkiye Raporu" nun sonuçlarının tüm dünyayla paylaşılacağı"31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ve Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Tanıtım Toplantısı"na ilişkin ekli yazı için tıklayınız
Dünya   Sağlık   Örgütü,   Tütün   Kontrolü   Çerçeve   Sözleşmesi   kapsamında   dünya ülkelerine tütün kullanımının ve tütün kontrolü konusundaki uygulamalarının etkili şekilde izlenmesi  ve değerlendirilmesi için Küresel Yetişkin Tütün Araştırmasını  (KYTA) periyodik aralıklarla yapmalarını önermektedir.
Bu araştırınayla  15 ve üzeri  yaş grubunda  ülkeyi  temsil  eder  bir örnekte,  uygun ve standart bir protokol ile bilgi toplanarak tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, sigara dumanma maruz kalma durumu, tütün kullanımını  bırakma eğilimi, kişilerin  medya ve sağlık  uyarıları konusundaki tutum ve algıları ile ilgili bilgiler elde edilmektedir.
Araştırmanın   ilki  2008  yılında   Sağlık   Bakanlığı,   Dünya   Sağlık   Örgütü   (DSÖ), Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma dünyada 14 ülkede eş zamanlı olarak yapılmıştır. Türkiye KYTA'yı  ilk tamamlayan  ülkelerden biri olmuştur. KYTA aynı kurumların  işbirliğinde  2012 yılında  tekrarlanmıştır.  2012  yılında  yapılan  KYTA'nın  ön  raporu  TÜİK  tarafından   31
Ağustos  2012  tarihinde  açıklanmıştır.  2008 ve 2012  yıllarının  sonuçları  karşılaştınldığında tütün  ve  tütün   mamülü   kullananların   oranı;   15  yaş  üzeri  nüfusta  %31.2'den %27.ı'e, erkeklerde %47.9'dan %41.5'e kadınlarda ise %ı5.2'den %13,1 'e düşmüştür.
Ülkemizin gösterdiği bu başarı CDC ve DSÖ tarafından Dünya ile payiaşılmak istenmektedir.  Küresel  Yetişkin  Tütün  Araştırması  2012  Türkiye  Raporu'nun  sonuçlarının tüm  dünyayla payiaşılacağı  3 ı Mayıs 2013 tarihinde,  DSÖ Başkanı Margaret Chan, CDC ile Uluslararası  Sivil Toplum  Kuruluşlarının  üst düzey  yetkililerinin  katılımı  ve  Sayın Başbakanırnız  Recep Tayyip ERDOGAN'ın teşrilleriyle  3 ı Mayıs Dünya Tütünsüz  Günü ve Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Tanıtım Toplantısı düzenlenecektir.
Toplantı İstanbul'da Lütfu Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Yeşilay ve Bakanlığımız  işbirliği ile yapılacak olup program saat 09:30 da başlayacaktır.