recetesiz-ilac-satisi-genelgesi-hakkinda-15-05-13-27122018173942


ANKARA. 15.05.2013

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

Büyüme hormonları, antibiyotikler, antihistaminikler ve antidepresanların reçetesiz olarak satıldığı yönünde şikayetlerin artması üzerine, bu ilaçların bilinçsizce ve amacı dışında kullanımını önlemek amacıyla Bakanlığımız Türkiye İl ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, illere gerekli denetimlerin yapılması talimatıyla genelge gönderilmiştir.

 

Bu genelgenin amacının bazı çevrelerce maksatlı şekilde saptırılması üzerine aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür:

 

Ülkemizde 26/5/1928 tarihli 1262 İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile reçetesiz ilaç satışıyasaktır. Reçete mukabili verilmesi gereken ilaçların reçetesiz satılması, insan sağlığı açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir.

 

Özellikle erişkinler tarafından büyüme hormonu ilaçlarının endikasyonu dışında (sporcular tarafından doping amaçlı veya vücut geliştirmek üzere, yağ eritici özelliğinden dolayı da kozmetik amaçlı) gittikçe artan oranlarda suistimale açık şekilde bilinçsizce kullanılmakta olduğu, söz konusu ilaçların kullanıcılar tarafından eczanelerden reçetesiz şekilde temin edilebildiği anlaşılmıştır. Mutlaka endokrin uzmanı hekimin gözetiminde ve belirlenen endikasyonlarda uygun görülen dozlarda kullanılması  gereken bu ilaçlar; kanserojen etki gösterme, kan şekeri dengesini bozma ve tiroid fonksiyonlarını bozma gibi istenmeyen çok sayıda ve ciddi yan etkiler doğurabilmektedir.

 

Ayrıca antibiyotikler, antidepresanlar, antihistaminikler v.b. ilaçların reçetesiz olarak satışı ile hasta tarafından bilinçsizce ve suistimale açık şekilde kullanılmasının insan sağlığı ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın ilaca güvenli şekilde erişimini sağlanmak amacıyla sürekli çalışmalar yürütmektedir. Uygulamaya geçen İl Takip Sistemimiz ile kaliteli ve sağlıklı ilaca ulaşım ve sahtecilikle mücadele kapsamında büyük başarı yakalanmıştır.

 

Halkımızın ilacı hekim tavsiyesi ile yalnızca eczanelerden alma konusundaki hassasiyeti hayati önem taşımaktadır. Bakanlığımız bilinçli ilaç kullanımı konusunda halkımızı bilgilendirmeye yönelik gerekli tanıtımları yapmaya, eczacı ve hekimlerimize yönelik eğitim, izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütmeye, halkımızın sağlığı için, insan sağlığını tehdit eden uygulamaları kararlılıkla denetlemeye devam edecektir.”

 

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.