31.10.2019
titck-cirs-isbirligi-31102019163316

 

CIRS (Centre for Innovation Regulatory Science- Düzenleyici Bilimlerde Yenilikçilik Merkezi) TİTCK işbirliği kapsamında düzenlenen çalıştayların üçüncüsü; 30-31 Ekim 2019 tarihleri arasında Kurumumuzda gerçekleştirildi.

İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanı Ecz. Hacer Coşkun Çetintaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen Çalıştayda “İyi Değerlendirme Uygulamaları” çalışmasının sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.

“Yarar-Risk Değerlendirmesi Metodolojisi”ne ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı Çalıştayda Kurumumuzda yürütülen karar alma süreçlerinin mevcut durumunun tespitine ilişkin katılımcılarla pilot çalışma yapıldı.  

Çalıştayda ayrıca ICH ve CIRS tarafından ortak yürütülen ve Kurumumuzun ICH kılavuzlarına uyum seviyesinin tespit edilmesine ilişkin çalışmanın sonuçları da değerlendirildi.  

Galeri