Sağlık Bakanlığı, milli mücadelenin başlangıcında Ankara'daki ilk Milli Hükümet bünyesinde, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti adıyla kurulmuştur. Bu kanun, o gün Ceride-i Resmiye olarak anılan Resmi Gazete’nin ilk sayısında yayımlanmış ve Bakanlık, Vilayet Konağı’nın bir odasında göreve başlamıştır. İlk bağımsız Bakanlık binası ise, 1923 yılında Hacı Bayram’da faaliyete geçmiştir.

24 Nisan 1930 tarih ve 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" ve 09 Haziran 1936 tarih ve 3017 sayılı "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu" ve bu Kanunlara ek olarak çıkarılan kanunlarla teşkilat yapısı bugünkü halini almıştır.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 3 üncü maddesinin 6 ıncı bendi, Bakanlığın, ilaç ve eczacılık alanındaki görev ve yetkilerini “Gıdalar ile ilaçları ve bütün zehirli, etkili ve uyuşturucu maddelerle yalnız hayvanlar için serumlar ve aşılar hariç olmak üzere, her çeşit serum ve aşıları denetlemek” olarak belirtiyordu.

Günümüzün İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 1936 yılına kadar Hıfzısıhha Dairesi, bu tarihten müstakil Genel Müdürlük haline getirildiği 1946 yılına kadar ise, Hıfzısıhha İşleri Umum Müdürlüğü’ne bağlı Eczacılık ve Müstahzarlar Şube Müdürlüğü adıyla görev yürütmüştür. 11 Şubat 1946 tarih ve 4862 Sayılı Kanunla Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş, 8 Şubat 1982 tarih ve 17619 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Şubat 1982 tarih ve 8/4334 sayılı “Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile de İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü adını almıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında diğer iki düzenlemeden 181 sayılı “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 14 Aralık 1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, daha sonra bu kararnameyi değiştiren 210 Sayılı “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” 18 Haziran 1984 tarih ve 18435 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

24 Ocak 1989 tarih ve 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile Bakanlığın ismi Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve hizmet koşullarına göre merkez ve taşra örgütü geliştirilerek bugünkü örgüt ve yönetim biçimi oluşturulmuştur.

Son olarak 02.11.2011 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı’nın yapılanmasına ve sağlık sistemine ilişkin köklü değişiklikler yapılmıştır. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak özel bütçeli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kurulmuştur.

Cumhuriyet döneminde ilaç ve eczacılık yönetiminin kronolojisi şöyledir:

 • 1920-1930 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hıfzısıhha İşleri Dairesi Reisliği bünyesinde
 • 1930-1946 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hıfzısıhha İşleri Umum Müdürlüğü Eczacılık ve Müstahzarlar Şube Müdürlüğü
 • 11.02.1946 Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığı Eczacılık ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğü
 • 1953 Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti Eczacılık ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğü
 • 1955 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Umum Müdürlüğü
 • 1961 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü
 • 27 Şubat 1982 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
 • 24 Ocak 1989 Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
 • 02 Kasım 2011 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 • Ecz. Münir Osman EREN

  1946
 • Seyfettin ALEV

  1947
 • İlhami YÜCEL

  1948
 • Dr. Ali Rıza BAKAY

  1955
 • Ecz. Kim. İzzet BARIŞTIRAN

  1958
 • Dr. Sadi R. BİLGİNSOY

  1960
 • Ecz. Fahrettin DUATEPE

  1963
 • Dr. Sadi R. BİLGİNSOY

  1971
 • Ecz. Azmi SAVAŞAN

  1977
 • Ecz. Necla BAL

  1978
 • Ecz. İbrahim SEZGİN

  1979
 • Dr. Ecz. Okan ATAY

  1982
 • Ecz. Rıfat ÖKTEM

  1984
 • Ecz. M. Kemalettin AKALIN

  1991
 • Prof. Dr. Orhan CANBOLAT

  2000
 • Ecz. Orhan ÇAKMAK

  2002
 • Ecz. Hayriye MIHÇAK

  2003
 • Uz. Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU

  2004
 • Ecz. Hayriye MIHÇAK

  2005
 • Dr. Mahmut TOKAÇ

  2005
 • Dr. Saim KERMAN

  2009
 • Prof. Dr. Özkan ÜNAL

  2014
 • Doç. Dr. Osman Arıkan NACAR

  2016
 • Dr. Hakkı GÜRSÖZ

  2016

Cumhuriyet’in ilanından itibaren ilaç ve eczacılık yönetiminin yerleştiği hizmet binaları şunlardır:

 • 1920-1923 Vilayet Konağı’nda
 • 1923-1928 Hacı Bayram’da
 • 1928-1988 Sağlık Bakanlığı Binası, B Blok, 4. kat Sıhhiye
 • Mart 1988 İlkiz sokak, 4 Sıhhiye
 • Haziran 2004-2011 Çankırı caddesi, 57 Ulus
 • Haziran 2011 Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:5 Çankaya