11/12/2021 Tarihli Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin Ekleri. 


Adı
Tarih
Doküman
Regulation on the Marketing Authorization of Medicinal Products for Human Use-Annex I
12.01.2022
PDF
Regulation on the Marketing Authorization of Medicinal Products for Human Use
12.01.2022
PDF